RSS

Choose Your Preferred Language

人生八苦是指哪八苦

摘要 :人生有八苦:生,老,病,死,愛別離,怨長久,求不得,放不下。人生總是苦樂參半,知其樂,忘其苦。明其心,苦其志。追其型,忘其意。所說,所想,所做,所為,所用,所棄,所喜,所怨,所憂,所慮。皆為人之五行,心誌之所發。人生第一苦——生苦。生之苦,人多不復記憶,事...
人生有八苦:生,老,病,死,愛別離,怨長久,求不得,放不下。人生總是苦樂參半,知其樂,忘其苦。明其心,苦其志。追其型,忘其意。所說,所想,所做,所為,所用,所棄,所喜,所怨,所憂,所慮。皆為人之五行,心誌之所發。
人生第一苦——生苦。
生之苦,人多不復記憶,事實上,十月胎獄之苦,且不必說,即出生之際,一個 六磅 八磅 重的嬰兒,通過狹窄的生門,這痛苦已非言語所可形容。脫離母體之後,為外界灼熱或寒冷的空氣所剌激,被接生者巨大的手掌抓來提去,這對嬰兒細嫩的肌膚而言,其痛苦較皮鞭抽體尤有過之。嬰兒出生後呱呱大哭,實是肉體上的痛苦所引起的。
人生第二苦——老苦。
佛說,青春易失,少年不在,所有美麗的想念都將削隱於日漸深刻的皺紋。活的同時,已經死了。人得本體隨時都是在新生和死去。相對與昨天來說你已經老了,生息代謝的變化人怎麼能控制呢?
人生第三苦——病苦。
人自呱呱墮地之日起,就與病結下不解之緣。少年的病如天花麻疹,中年的病如胃潰瘍肺結核,老年的病如高血壓心髒病,也許有人說,科學進步,新藥日出,只要有錢,何愁治不好病?其實不然,特效藥固然層出不窮,新的疾病也日有所見,如小兒麻痺症,癌症,在近年來日漸增多。進一步說,即是藥物能治愈身體上的疾患,但由於社會競爭劇烈而致精神緊張憔慮所引起的神經衰弱,精神分裂,妄想狂,躁鬱狂等心理上的疾病,又豈是藥石所能奏效的?
人生第四苦——死之苦。
佛說,死亡也許並無所謂痛苦,死亡的事實給活著的人帶來的恐懼遠遠超過死亡本身。死亡是新生的開始,輪迴是下一個生命體的誕生,但死時的留戀是痛苦的。
人生第五苦——愛別離苦。佛說,愛是追求融合克服分裂的表現,愛上帝是追求精神的統一,愛情人是追求生命的統一。但愛的本身包含的痛苦是人所共知得,問世間情為何物,直叫人生死相許。
人生第六苦——求不得苦。佛說,人的慾望不能與慾望的對象聚合為一體,慾望就像拉長的橡皮筋找不到挂靠的地方就會彈回來打中自己,痛苦。追求著痛苦著,同時也在失去著。
人生第七苦——怨恨會苦。佛說,當愛不能彌合時,就會用感性方式來實現——怨恨,所有外在的怨恨都會被反彈而傷及自己,所有內在的怨恨都會傷及別人。貪戀、私慾為痛苦之源。
人生第八苦——五陰過盛苦。佛說,人所看到的、聽到的、想到的、遇到的、感受到的各種形形色色的假象,就會迷失自我,陷入痛苦。世人常常為表象所迷惑,因而深陷其中。
 轉至佛教網
 

0 comments: