RSS

Choose Your Preferred Language

心律法師:佛珠的意義

現在有很多人帶佛珠,說起來並不是真的信佛,而是看到不少演藝界的明星帶,覺得這是一種時尚,所以自己就跟風。當然,這並沒什麼不好,但如果大家能更多地瞭解一些佛珠的相關知識,會更有意義。
佛珠,也叫念珠,是佛教徒念佛時用以記數和束心的工具,也是佛教弟子修行時必備的一種信物。

「佛珠」與「弗誅」諧音,戴上佛珠,可以隨時提醒我們,不可誅殺任何有性命的東西,包括人、動物、植物,而且要想盡一切辦法來維護對方的生存,讓他們也能安心地活下去。

關於佛珠的來歷,據《本患子經》中記載:「昔有國王名波流梨,白佛言:『我國邊小,頻年寇疫, 穀貴民困,我常不安。法藏深廣,不得遍行,惟願垂示法要。』佛言:『大王若欲滅煩惱,當貫木患子一百八個,當自隨身,志心稱南無佛陀、南無達磨、南無僧伽 名,乃過一子。如是漸次,乃至千萬,能滿二十萬遍,身心不亂,除諂曲,捨命得生炎摩天,若滿百萬遍,當除百八結業,獲常樂果。』王言:『我當奉行。』」此 即念珠的由來。

佛珠主要是用來念佛號的,譬如念「南無阿彌陀佛」或「南無觀世音菩薩」等時,食指與大拇指握住某顆佛珠時,嘴巴用金剛持法微聲念出佛號,同時大拇指輕輕地在佛珠上摸壓繞表面一周,以摸完時也剛好念完佛號的速度摸之,念完後把佛珠撥進來手掌心中,繼續再念下一聲佛號。

佛珠作為法物,被賦予了特殊的表法意義。看到佛 珠,我們就會提醒自己要念佛,告誡我們應當象佛陀那樣處世待人接物,這樣做所得善果不可思議,所感得的吉祥如意亦不可思議。我們如果真能夠這樣去想去做, 那就會明白帶佛珠對我們有非常大的意義。帶佛珠不是只有出家人才可以帶,在家居士,甚至沒有皈依的人都可以帶,它是提醒我們要有正確的思想和行為,提醒我 們要隨時糾正不正確的言行舉止。

0 comments: